Tag Archives: อ่อนแรง

ปฏิบัติของผู้ควบคุมเรือ ผู้โดยสารตกน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุ

นายเรือผู้ควบคุมเรือเมื่อรู้หรือได้รับแจ้งว่ามีคนตกน้ำให้หยุดเครื่องทันที
เมื่อรู้แน่ว่าคนตกน้ำกราบไหน ให้หันเรือไปทางกราบนั้น เืพื่อให้ท้ายเรือเหห่างจากคนตกน้ำ เพื่อป้องกันใบจักรทำอันตรายคนตกน้ำ

jumbo jili


เมื่อเห็นคนตกน้ำผ่านพ้นท้ายเรือไปแล้ว จึงเดินเครื่่องนำเรือกลับมาในเส้นทางเรือเดินเดิม

ห้ามใช้เครื่องจักรถอยหลังในขณะที่มองไม่เห็นตัวหรือไม่แน่ใจในตำแหน่งที่ของคนตกน้ำเป็นอันขาด

เมื่อนำเรือเข้าใกล้คนตกน้ำแล้วให้โยนเชือกให้คนตกน้ำยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นมาบนเรือหรือโยนพวงชูชีพให้

หากคนตกน้ำอ่อนแรงลง ให้ผู้ที่ว่ายน้ำเป็นและแข็งแรงโดดน้ำลงไปช่วยเมื่อเรือเข้าใกล้คนตกน้ำ

การช่วยเหลือคนตกน้ำต้องให้คนตกน้ำอยู่ในลักษณะหงายหน้าขึ้นแล้วดึงคอเสื้อพยุงคนตกน้ำเข้าหาเรือ หากไม่มีที่ดึงให้กอดหน้าอกคนตกน้ำแล้วพยุงคนตกน้ำ ให้เข้าหาเรือ ห้ามช่วยเหลือคนตกน้ำโดยวิธีให้คนตกน้ำกอดคอเกาะหลังผู้ช่วยเหลือ เพราะเมื่อคนตกน้ำกอดรัดจะทำให้ทั้ง 2 คนจมน้ำได้

สล็อต


เมื่อช่วยคนตกน้ำขึ้นมาได้แล้ว ให้ทำการปฐมพยาบาลคนตกน้ำ้เท่าที่สามารถจะกระทำได้และถ้าคนตกน้ำมีอาการหนัก รีบนำส่งแพทย์ที่ใกล้ที่สุดทันที

สล็อตออนไลน์


การปฏิบัติของนายเรือผู้ควบคุมเรือ
เมื่อเรือเกิดอุบัติเหตุ

แจ้งให้ผู้โดยสารทราบการเกิดอุบัติเหตุ

แจ้งวิธีการช่วยตนเองให้กับผู้โดยสาร

jumboslot


พยายามช่วยเหลือผู้โดยสารให้ปลอดภัยก่อน

หากเรือเกิดจมหรือพลิกคว่ำให้ค้นหาช่วยผู้โดยสารที่ว่ายน้ำไม่เป็นก่อนคนอื่น

ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังสถานีบกและเรือที่อยู่ใกล้เคียง

slot