Tag Archives: ทางโค้ง

แนวทางปฎิบัติสำหรับนายเรือและผู้ควบคุมเรือ

ก่อนออกเดินทาง
ถ้้าเป็นการเดินทางทางทะเล ต้องรับฟังคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันเป็นประจำ หากมีคำเตือนเรื่องพายุและคลื่นลมแรงควรงดการเดินทางเสีย

ศึกษาสภาพกระแสน้ำ สภาพท้องน้ำทั้งใต้น้ำและบนน้ำ ตามตำบลต่างๆ ตลอดระยะทางที่เรือต้องผ่านไป เพื่อจะได้ระมัดระวังในการบังคับเรือให้ปลอดภัย

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

jumbo jili


ผูกมัดสิ่งของต่างๆ ให้แน่นหนาไม่สามารถขยับได้โดยง่าย

ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น การช่วยชีวิต การดับไฟฯลฯ

การนำเรือเข้า-ออก
การนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือต้องคอยจนกว่าการเดินเรือว่าง และระมัดระวังมิให้กีดขวางทางเรือเดินที่เดินขึ้น-ลง

การนำเรือออก หากมีสิ่งอื่นบังสายตาต้องแสดงสัญญาณเสียงทุกครั้ง

สล็อต


ในขณะเดิินทาง
เมื่อแล่นเรือใกล้บริเวณทางโค้ง ทางแยก ต้องลดความเร็วลงใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษและแสดงสัญญาณเสียงทุกครั้ง และแล่นเรือชิดทางขวาของร่องน้ำทางเรือเดิน
ในขณะเรือเดินเระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น และในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตกในทัศนวิสัยจำกัด เรือทุกลำต้องเปิดใช้โคมไฟเรือเดินตามกฏหมาย โดยเคร่งครัด และห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเรื่องโคมไฟตามกฎหมายหรือทำให้ลักษณะชัดเจนของโคมไฟผิดเพี้ยนไป

การแล่นสวนกันในที่แคบควรให้เรือที่แล่นตามน้ำแล่นผ่านไปก่อน

ขณะเดินเรือหากสงสัยว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเรือโดนกัน ให้เรือทั้งสองฝ่าย ลดความเร็วและเปลี่ยนทิศทางเดินเรือให้มากพอที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเรือโดนกัน

เรือที่แล่นตัดแม่น้ำลำคลอง ต้องไม่แล่นตัดหน้าเรือที่กำลังเดินขึ้นล่องตามปกติ

เรือที่แล่นสวนกันในระยะใกล้ ต้องลดความเร็วลงไม่ให้คลื่นจากเรือไปรบกวน การเดินเรือของกันและกัน

สล็อตออนไลน์


อย่าแล่นเบียดแซงกันในระยะใกล้กับเรืออื่น

ห้าม แล่นเรือแข่งกันในขณะที่มีผู้โดยสารอยู่ในเรือ

ผู้ควบคุมเรือต้องทราบที่อันตรายใต้น้ำในแม่น้ำลำคลองที่ตนใช้อยู่้และต้องระมัดระวังในการเดินเรือผ่านที่อันตราย

ความเร็วในการเดินเรือต้องไม่เร็วจนก่อให้เกิดคลื่นรบกวนเรือที่จอดเทียบท่าเรือหรือบ้านพักอาศัยที่อยู่ริมน้ำลำคลอง ตลอดจนเรือที่กำลังเดินด้วยกัน

ต้องหมั่นตรวจสอบตัวเรือ หากรั่วต้องรีบแก้ไขทันที

jumboslot

สำหรับเรือที่เดินทะเลต้องตรวจสอบตำบลที่เรือตลอดเวลาและหากเรือเข้าในเขตที่ตื้นหรือที่อันตรายจะต้องทำการตรวจสอบตำบลที่เรือทุก 3 นาที

ห้ามใช้หางเสือมากในการเลี้ยวหัน หรือขณะเรือมีความเร็วสูง

ต้องบันทึกจำนวนผู้โดยสารในเรือไว้ด้วยทุกครั้ง

ต้องควบคุมเรือโดยระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถเพื่อมิให้เรือโดยกัน

รับฟังข่าวสารทางอากาศ และพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เกี่ยวกับพายุอยู่เสมอ เมื่อประสบกับพายุควรหาทางหลบหลีกและหาที่จอดกำบัง

ควรแจ้งให้ผู้่โดยสารทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่เรือผ่านเขตอันตรายต่างๆ

slot