Daily Archives: September 19, 2021

คค.โชว์ผลงานรอบ1ปี เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กระทรวงคมนาคม แถลงผลงานรอบ 1 ปี เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านคมนาคม เชื่อมโยงเส้นทางสู่ทุก
ภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน มุ่งสู่การคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงผลดำเนินงาน “การขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2563 ของกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคมนาคม เข้าร่วม

jumbo jili


นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านคมนาคม เชื่อมโยงเส้นทางสู่ทุกภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยมี 8 นโยบายสำคัญ จำนวน 21 เรื่อง ดังนี้

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน 4 เรื่อง

 1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างล่าช้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2
 2. แก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่เกิดจากรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร พร้อมตรวจสอบสภาพและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 3. ปรับเวลาเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเวลาหลัง 24.00 น. ถึง 04.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรและการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในปัจจุบัน

สล็อต

 1. กำหนดอัตราความเร็วรถบนถนน 4 ช่องทางจราจรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน
  120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อระบายการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

นโยบายที่ 2 การสร้างทางเลือกใหม่ 2 เรื่อง

 1. ศึกษารูปแบบ เงื่อนไขการอนุญาตบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน TAXI เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้ประชาชน

สล็อตออนไลน์

 1. ศึกษาและกำหนดแนวทาง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ (TAXI) เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม และยืดอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

นโยบายที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2 เรื่อง

 1. ศึกษา และจัดทำแผนการใช้บัตรโดยสารเชื่อมโยงรถไฟฟ้าทุกระบบด้วยตั๋วร่วม ให้สามารถ
  ใช้ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. ศึกษา และจัดทำแผนแก้ปัญหาด่านเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น ด้วยเทคโนโลยี
  M-Flow เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
  นโยบายที่ 4 การลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 3 เรื่อง
 3. พัฒนาการบริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมเป็นรถปรับอากาศ และจัดเก็บค่าโดยสารเป็นระบบ E-Ticket พร้อมเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต
 4. ศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
 5. ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภท ทั้งทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และโทลล์เวย์ ด้วยการจำหน่ายคูปองค่าผ่านทางถูกกว่าราคาเต็ม 5 – 10 บาท โดยไม่มีผลกระทบต่อสัญญากับเอกชน

jumboslot

นโยบายที่ 5 การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางราง 3 เรื่อง

 1. พัฒนารถไฟทางคู่ เพิ่มสัดส่วนการขนส่งด้วยระบบรางเป็น 30% ภายในเวลา 3 ปี เพื่อให้เป็นระบบโลจิสติกส์หลักในการขนส่งสินค้า
 2. สนับสนุนภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมให้บริการเดินรถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และลดภาระขององค์กร
 3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากรางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถ
  ใช้ประโยชน์สูงสุด ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

slot

“ท่าเรือ-มอเตอร์เวย์-รถไฟ” เชื่อมชายฝั่งชุุมพร-ระนอง

“คมนาคม” ลุยแลนด์บริดจ์ จ้างศึกษาผุดท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองและชุมพร พร้อมโครงข่ายมอเตอร์เวย์-รถไฟทางคู่
เชื่อจุดเด่นย่นเวลาขนส่งทางเรือ 2 วันครึ่ง ดันไทยฮับอาเซียน “ศักดิ์สยาม” คาดเปิด PPP 1 แสนล้านบาท เอกชนลงทุนเบ็ดเสร็จ

วันนี้ (1 มี.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ว่าโครงการนี้จะเป็นการบูรณาการรูปแบบการขนส่งเชื่อมโยง 2

jumbo jili


ท่าเรือน้ำลึก ได้แก่ ท่าเรือระนองแห่งใหม่ ฝั่งอันดามัน และท่าเรือชุมพร ฝั่งอ่าวไทย โดยออกแบบให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยหรือ Smart Port ควบคุมการบริหารจัดการด้วยระบบออโตเมชัน รวมทั้งการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และรถไฟทางคู่ ตลอดจนวางระบบการขนส่งทางท่อเพื่อก่อสร้างไปพร้อมกันในพื้นที่เดียวกัน ตามแผนบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ (MR-MAP) ที่ช่วยลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

ทั้งนี้ คาดการณ์วงเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP พัฒนาท่าเรือน้ำลึก มอเตอร์เวย์ และรถไฟทางคู่ ส่วนระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา วงเงิน 67.8 ล้านบาท ระยะเวลา

สล็อต


สัญญา 30 เดือน ซึ่งจะสรุปการศึกษาในปี 2565 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติโครงการ จากนั้นจะเป็นการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน PPP ภายในปี 2565 คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะลดระยะเวลาในการขนส่งทางเรือจากเส้นทางเดิมที่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกาลงได้ 2 วันครึ่ง และจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ำของอาเซียน นอกจากนี้ โครงการจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดี และจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มจาก 2% ในปัจจุบัน เป็น 10% หลังจากโครงการแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

สล็อตออนไลน์

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดียต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกผ่านช่องแคบมะละกา (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นเส้นทางที่อ้อมและมีระยะไกล การจราจรทางน้ำคับคั่ง มีความหนาแน่นของปริมาณเรือสูงถึง 100,000 ลำ/ปี และคาดว่าในปี 2567 การรองรับปริมาณเรือของช่องแคบมะละกาจะเต็มศักยภาพ โดยคาดการณ์ภายใน 30 ปี หรือในปี 2593 ปริมาณเรือจะเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่า หรือมีประมาณ 400,000 ลำ/ปี

jumboslot


นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หลังจากนี้ต้องลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดกำหนดจุดเหมาะสมก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งแนวมอเตอร์เวย์ และรถไฟทางคู่ เพื่อให้กระจายความเจริญตามแนวเส้นทาง ซึ่งมูลค่า 1 แสนล้านบาทนั้นไม่ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการเมืองการบินอู่ตะเภา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

“จากการพูดคุยกับทูตหลายประเทศให้ความสนใจโครงการ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีกลุ่มทุนใหญ่ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งหลังจากรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศจะต้องโรดโชว์ แจ้งข้อมูลให้ทูตประเทศต่างๆ ทราบ มั่นใจว่าจะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์ จะปรับโฉมการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ทางน้ำของโลก”

สำหรับการศึกษามีขอบเขต ประกอบด้วย 1. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ การเงิน วิศวกรรม สังคม 2. ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 3. จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 4. วิเคราะห์จัดทำรูปแบบการพัฒนาและการลงทุน และ 5. สร้างความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

slot