Daily Archives: September 18, 2021

“ขนส่งต่อเนื่อง”

กรมเจ้าท่า เปิดเวทีถก “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” จาก
ภาครัฐและเอกชน และรวบรวมความคิดเห็น วิเคราะห์และแก้ไข พัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันด้านการขนส่งของประเทศ
นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซี่งมีทั้งเวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะมาร่วมพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และมีเวทีสำหรับภาคเอกชนที่จะมาช่วยสะท้อนปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในระยะที่ผ่านมา

jumbo jili


โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น 1. การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายนั้นใช้บังคับว่าควรแก้ไข ปรับปรุง ในนิยามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 4 และสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาครัฐ 2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาคเอกชน

สล็อต


ทั้งนี้ เชื่อว่าผลการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนากฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบการขนส่งที่ไร้รอยต่อที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์

สล็อตออนไลน์


กระทรวงคมนาคม รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่อีกด้วย.
กรมเจ้าท่ามีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง ให้ครอบคลุมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกอบกิจการเพื่อรองรับการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบการ

jumboslot


ขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว จากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง (Place to Place หรือ Port to Place หรือPlace to Port) เป็นตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะที่ตราขึ้นเพื่อรองรับการปฎิบัติตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

slot

300 ลำ ทั้งฉุดลากขุดทราย-เรือยักษ์แค่ขยับเล็กน้อย

รอยเตอร์ – ความพยายามในการกู้เรือขนสินค้าขนาดยักษ์ที่เกยตื้นขวางคลองสุเอซ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้ว ประสบความสำเร็จ
เพียงเล็กน้อย โดยท้ายเรือเริ่มขยับเขยื้อนและหางเสือทำงานได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า เรือจะกลับมาลอยได้เมื่อไหร่ ขณะที่เรือสินค้ากว่า 300 ลำ จอดยาวรอใช้เส้นทางขนส่งสำคัญนี้

jumbo jili


เรือเอเวอร์ กิฟเวน ความยาว 100 เมตร เกยตื้นขวางคลองสุเอซด้านใต้ในแนวทแยงท่ามกลางกระแสลมแรงตั้งแต่ช่วงเช้าวันอังคาร (23 มี.ค.) ปิดกั้นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีการใช้งานมากที่สุดของโลก

แหล่งข่าวสองคนของสำนักงานบริหารจัดการคลองสุเอซ (เอสซีเอ) เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ (27 มี.ค.) ว่า เรือขุดลอกที่ช่วยกันขุดทรายรอบเรือ รวมทั้งเรือลากที่ดึงและดันให้เรือลอย ทำให้เรือเอเวอร์ กิฟเวน ขยับเขยื้อนเล็กน้อย

สล็อต

โอซามา ราบี ประธานเอสซีเอ ให้สัมภาษณ์สถานีทีวีท้องถิ่นว่า เริ่มมีน้ำขึ้นใต้ท้องเรือและเขาหวังว่า เรือจะสามารถขยับเขยื้อนและพ้นจากจุดที่ติดอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้ การขนส่งทางน้ำราว 15% ของทั่วโลกต้องผ่านคลองสุเอซ และขณะนี้มีเรือกว่า 300 ลำรอใช้เส้นทางนี้อยู่

สล็อตออนไลน์

ราบียังหวังว่า จะไม่ต้องขนถ่ายคอนเทนเนอร์ 18,300 ตู้ลงเพื่อลดน้ำหนักเรือ ทว่า ทั้งกระแสคลื่นและลมแรงทำให้ภารกิจยากยิ่งขึ้น
เขาเสริมว่า ส่วนท้ายเรือเริ่มขยับเมื่อวันศุกร์ (26 มี.ค.) ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี กระทั่งช่วง 23.00 น. คืนนั้นซึ่งน้ำลดลงมากทำให้ต้องหยุดภารกิจกู้เรือไว้ก่อน

ทางด้าน สมิต ซัลเวจ บริษัทเนเธอร์แลนด์ที่เป็นผู้จัดการกู้เรือลำนี้ เผยว่า เรือขุดลอกหลายลำช่วยกันขุดทรายรอบๆ เรือเอเวอร์ กิฟเวน ออกไปราว 20,000 ตันเมื่อวันศุกร์ และคาดว่า เรืออาจหลุดจากสันดอนทรายที่ติดอยู่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ หากน้ำขึ้นสูงและใช้เรือลากจูงขนาดใหญ่มาช่วยกันลาก

jumboslot


ปีเตอร์ เบอร์โดว์สกี ประธานบริหารบอสกาลิส บริษัทแม่ของสมิต ซัลเวจ เปิดเผยเมื่อคืนวันศุกร์ว่า เรือลากขนาดใหญ่ที่มีระวางน้ำหนักรวมกัน 400 ตัน มีกำหนดเดินทางถึงจุดเกยตื้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันเสาร์ มอสตาฟา มัดบูลี นายกรัฐมนตรีอียิปต์ ขอบคุณพันธมิตรต่างชาติที่ช่วยกันกู้เรือเอเวอร์ กิฟเวน

ความพยายามลากเรือเอเวอร์ กิฟเวน เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อบ่ายวันเสาร์และคาดว่า จะดำเนินการต่อในวันอาทิตย์แม้ทำให้ทรายรอบๆ เรือที่จำเป็นต้องขุดออกกลับเพิ่มปริมาณขึ้นก็ตาม

ตัวแทนขนส่งสินค้ารายหนึ่งเผยว่า เอสซีเอได้แจ้งตัวแทนบริษัทต่างๆ ให้เตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ในการนำเรือผ่านคลองสุเอซอีกครั้ง ขณะที่แหล่งข่าวอีกคนเผยว่า เอสซีเอแจ้งแผนคร่าวๆ ในการปล่อยเรือเข้าสู่คลองอย่างรวดเร็ว 133 ลำ หลังจากเรือเอเวอร์ กิฟเวนเป็นอิสระอีกครั้ง

slot