Daily Archives: September 13, 2021

คนขับรถสามล้อ เก็บค่าโดยสารนักท่องเที่ยวคนละ 500 บาท

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อออนไลน์ กรณีผู้ขับรถสามล้อเรียกเก็บค่าโดยสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3 คน ตกลง
กันไว้ที่ราคา 500 บาท แต่พอถึงที่หมายเก็บรายคนละ 500 บาท

โดยนักท่องเที่ยวได้เรียกรถจากบริเวณแยกนางเลิ้งไปส่งที่โรงแรมเซ็นจูรี่ปารค์ เหตุเกิดวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 11.00 น. นั้น
ล่าสุดวันที่ 30 พ.ค.2562 กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า

jumbo jili

  1. รถคันที่ก่อเหตุเป็นรถคันหมายเลขทะเบียน สก-1031 นนทบุรี ภาษีสิ้นอายุวันที่ 23 ตุลาคม 2556
  2. ผู้ขับรถที่ก่อเหตุชื่อ นายบุญเลิศ จัดสนาม ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะเลขที่ 47000564 สิ้นอายุวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ออกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

สล็อต


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง สอบสวนลงโทษ นายบุญเลิศ จัดสนาม ผู้ขับรถสามล้อคันที่ก่อเหตุ ซึ่งได้ให้การยอมรับผิด จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ดังนี้

  1. มาตรา 6(5) ฐานใช้รถไม่จดทะเบียน (ทะเบียนระงับ) ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000บาท

สล็อตออนไลน์

  1. มาตรา 65 ฐานขับรถในขณะที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท
  2. มาตรา66/5 ฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่ทางราชการกำหนดลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

jumboslot

  1. ทำการถอดยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถสามล้อคันดังกล่าวส่งคืนนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งตัวผู้ขับรถเข้ารับการอบรมกฎ ระเบียบ และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

slot

ขนส่งเปิดให้ ตุ๊กตุ๊ก จดทะเบียนรับจ้างใหม่ แทนคันเสื่อมสภาพ

ขนส่งทางบก กำหนดให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างสามล้อสามารถยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างใหม่ทดแทน กรณีคันเดิม
ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้งานได้ โดยให้ใช้หมายเลขทะเบียนเดิมในการจดทะเบียน รวมถึงรถยนต์รับจ้างสามล้อที่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกัน 3 ปี หากชำระภาษีคงค้างพร้อมเงินเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ได้เช่นเดียวกัน
วันที่ 13 ตุลาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึง

jumbo jili


ความสำคัญของความปลอดภัยจากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถยนต์รับจ้างสามล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ยังคงได้รับความนิยม และส่งเสริมเอกลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ กรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างสามล้อที่ประสงค์ยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์สามล้อทดแทนรถยนต์รับจ้างสามล้อคันเดิมที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ สามารถยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อคันใหม่ เพื่อทดแทนคันเดิมได้ โดยให้ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถคันเดิมตลอดไปก่อน จึงสามารถยื่นขอจด

สล็อต


ทะเบียนคันใหม่ทดแทนได้ โดยรถคันเดิมจะไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้อีก และให้ใช้หมายเลขทะเบียนเดิมในการจดทะเบียน
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างสามล้อที่ทะเบียนระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกัน 3 ปี แต่ยังมีความประสงค์ต้องการใช้รถเพื่อประกอบอาชีพต่อไป สามารถยื่นขอจดทะเบียนใหม่ได้เช่นกัน โดยต้องดำเนินการติดต่อขอชำระภาษีที่ค้างชำระพร้อมเงินเพิ่มให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องเป็นเจ้าของรถคันเดิม หรือทายาทที่มีสิทธิรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเท่านั้น และให้ใช้หมายเลขทะเบียนเดิมในการจดทะเบียนเช่นเดียวกัน

สล็อตออนไลน์


นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถยนต์สามล้อที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างสามล้อเพื่อทดแทนคันเดิมได้ ต้องมีขนาดความกว้างตัวรถไม่เกิน 1.50 เมตร ความยาวไม่เกิน 4 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร และความสูงภายในตัวรถไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยมีทางขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารด้านซ้ายมือของผู้ขับเพียงทางเดียว เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 660 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในกรณีเป็นรถประกอบจากชิ้นส่วนภายในประเทศต้องมีหนังสือรับรองการทดสอบ

jumboslot


ความมั่นคงแข็งแรงของรถเป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนด้วย และต้องไม่เป็นรถยนต์สามล้อที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์ (สกายแลป) ปัจจุบันรถยนต์รับจ้างสามล้อที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศมีรถรับจ้างประเภทดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 20,363 คัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรถรับจ้างและรถบริการ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8723 ในวันและเวลาราชการ

slot